Legal notice

1. Site-uitgever en hosting

Site uitgever :
FUEL & SERVICES COMPANY SPRL
Chaussée d’Arlon 4
6600 Bastogne

Hosting wordt verzorgd door :

WSI Luxembourg

2. Preamble

De site-uitgever heeft deze website online geplaatst om zijn producten en diensten te presenteren en informatie en aanbevelingen te verstrekken met betrekking tot uw activiteit of interesses. Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden en de relevante wetten te respecteren.

3. Informatie over producten en dienstens

De aangeboden producten en diensten worden niet te koop aangeboden op de site, maar zijn een algemene presentatie van het assortiment producten en diensten dat door de uitgever van de site wordt gedistribueerd. De uitgever van de site kan de informatie met betrekking tot producten en diensten die op de site worden getoond, op elk moment en zonder waarschuwing wijzigen.

4. Bescherming van persoonsgegevens

Wanneer u deze site gebruikt, kunnen we informatie over u verzamelen om effectief op uw informatieverzoeken te reageren, uw verwachtingen beter te begrijpen en u in staat te stellen te profiteren van de diensten die door de site worden aangeboden.
Deze informatie wordt vertrouwelijk opgeslagen en wordt uitsluitend gebruikt door de uitgever van de site of zijn filialen of gelieerde ondernemingen.

U kunt op elk moment informatie over u raadplegen, wijzigen, corrigeren of verwijderen door contact op te nemen met : info@lemercenymotel.be

5. Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrechten

De uitgever van de site of zijn filialen of gelieerde ondernemingen hebben het recht op alle informatie of documenten op deze site en alle elementen die voor de site zijn gemaakt of hebben toestemming gekregen om deze informatie, documenten of elementen te gebruiken, te reproduceren en te vertegenwoordigen. Deze informatie, documenten of elementen zijn onderworpen aan de wetgeving inzake auteursrechtbescherming zodra ze voor het publiek beschikbaar zijn op deze site. Met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten worden aan niemand licenties of rechten verleend, behalve het recht om de site te bezoeken. Documenten op de site mogen alleen voor informatieve doeleinden worden gereproduceerd voor persoonlijk en privégebruik. Het is uitdrukkelijk verboden om enige reproductie te maken of een kopie van de site te gebruiken voor andere doeleinden, behalve na voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de uitgever van de site.
Wanneer de informatie op deze site met toestemming wordt gereproduceerd, moeten de bron en het eigendom van de informatie altijd worden getoond.

6. Hypertext links

Activering van links

De uitgever van de site wijst formeel alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud van sites waarvoor links worden gegeven. Deze links worden als service aan de gebruikers van deze site gegeven. De beslissing om de links te activeren is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers van de site.

Autorisatie van links

Als u een hypertekstlink naar deze site wilt maken, moet u voorafgaande schriftelijke toestemming van de site-uitgever verkrijgen.

7. Beperkingen van aansprakelijkheid

De informatie en aanbevelingen (hierna “Informatie” genoemd) die op deze site beschikbaar zijn, worden in goed vertrouwen verstrekt. Deze informatie wordt verondersteld correct te zijn wanneer deze wordt gepubliceerd. De uitgever van de site of zijn filialen of gelieerde ondernemingen kunnen echter niet de volledigheid of nauwkeurigheid van deze informatie garanderen. U aanvaardt alle risico’s die verband houden met uw afhankelijkheid van deze informatie.

Deze informatie wordt verstrekt in de veronderstelling dat u of een andere persoon die deze ontvangt, de geschiktheid voor een specifiek doel kan bepalen voordat u deze gebruikt. In geen geval kan de uitgever van de site of zijn filialen of gelieerde ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit het vertrouwen op deze informatie, het gebruik ervan of het gebruik van een product waarnaar het verwijst.

Deze informatie wordt niet beschouwd als aanbevelingen voor het gebruik van informatie, producten, procedures, apparatuur of formuleringen die inbreuk maken op een octrooi, auteursrecht of handelsmerk. De uitgever van de site en zijn filialen en gelieerde ondernemingen wijzen alle verantwoordelijkheid af, expliciet of impliciet, in het geval dat het gebruik van deze informatie inbreuk maakt op een patent, auteursrecht of handelsmerk.

De site-uitgever en zijn filialen of gelieerde ondernemingen verwerpen categorisch elke interpretatie die tot doel heeft de inhoud van hun sites te assimileren met aankoopaanbiedingen of aansporingen om aandelen of andere effecten te verwerven, ongeacht of deze in de site-uitgever worden geciteerd, in een van de directe of indirecte filialen, of in zijn gelieerde ondernemingen.

Er wordt geen uitdrukkelijke of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de commerciële aard van de verstrekte informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid voor een bepaald doel, of met betrekking tot de producten of diensten waarnaar deze informatie verwijst.

In geen geval zal de uitgever van de site of zijn filialen of gelieerde ondernemingen verantwoordelijk worden gehouden voor het bijwerken of corrigeren van de informatie op deze site. Evenzo behoudt de uitgever van de site of zijn filialen of gelieerde ondernemingen zich het recht voor om de inhoud van hun sites op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

8. Bijwerking van de gebruiksvoorwaarden van de site en toepasselijke wetgeving

De uitgever van de site kan deze gebruiksvoorwaarden voor de site op elk moment bijwerken. U wordt daarom verzocht om regelmatig te verwijzen naar de huidige gebruiksvoorwaarden van de site.